- Link tải cho iphone 5s trở lên : Minh Châu 3Q - 64 bit

- Link tải cho iphone 5 & 5c : Minh Châu 3Q - 32 bit